Yufidia.com

Category: Haji

Thawâf Ifâdhah

Thawâf Ifâdhah Thawâf Ifâdhah memiliki lima nama; 1) Thawâf Ifâdhah, 2) Thawâf Ziyârah, 3) Thawâf Fardhu, 4) Thawâf Rukun, 5) Thawâf Shadari. Penamaan Thawâf Ifâdhah lebih masyhur dan lebih banyak digunakan para ulama,…

Bimbingan Haji dan Umrah (Bag. 2 – Selesai)

Beberapa Tempat Di Madinah Yang Disyariatkan Mengunjunginya Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat, amma ba’du: Berikut…

Bimbingan Haji dan Umrah (Bag. 1)

Bimbingan Haji dan Umrah – Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat, amma ba’du: Ini merupakan risalah singkat…

Al-Multazam

Al-Multazam Al-Multazam merupakan daerah antara rukun hajar aswad dan pintu ka`bah. Mujahid mengatakan: “Daerah antara rukun (hajar aswad) dengan pintu ka`bah dinamakan multazam. Tidaklah seorang hamba di tempat itu, kemudian berdo`a kepada Allah…