Search
Thursday 4 June 2020
  • :
  • :

Category: Fikih

Ada Apa Dengan Bank Konvensional

Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syariat Islam dan diatur dengan undang-undang yang penuh dengan kebaikan,...

Araya

Bentuk tunggal untuk kata “araya” adalah “ariyyah”. “Ariyyah”, secara bahasa, artinya ‘telanjang’. Dinamakan...

Akad

Pengertian Akad Secara bahasa, akad artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Mengikat tali, bahasa arabnya: عَقَدَ...

Tayammum

Pengertian Tayammum Tayammum secara bahasa diartikan sebagai Al Qosdu (القَصْدُ) yang berarti bermaksud atau bertujuan atau...

Ahliyah at-Tasharruf

Pengertian Istilah ini berasal dari dua kata: ahliyah dan tasharruf. Ahliyah artinya kelayakan. Dalam fiqh, ahliyah yang ada pada diri...

multazam

Al-Multazam

Al-Multazam Al-Multazam merupakan daerah antara rukun hajar aswad dan pintu ka`bah. Mujahid mengatakan: “Daerah antara rukun (hajar...

Niat dalam Akad dan Muamalah

Dilihat dari keberadaan niat, akad atau muamalah dibagi menjadi dua: A. Akad sepihak, yaitu semua bentuk akad yang dianggap sah tanpa...

Kaidah Fikih: Syariat Tidak Memerintahkan Kecuali Sebuah Kemaslahatan Murni dan Tidak Melarang Kecuali yang Murni Sebuah Mafsadat

“Syariat tidak memerintahkan kecuali sebuah kemaslahatan murni atau yang rajihah. Dan tidak melarang kecuali yang murni sebuah mafsadat...

Adab Buang Hajat

Berikut ini adalah beberapa adab yang selayaknya diperhatikan ketika buang hajat Pertama: Menutup diri dan menjauh dari manusia Dari Jabir...

Najis

Pengertian Najis Secara bahasa najis artinya kotor. (Ibrahim Mustofa dkk., Al-Mu`jam Al-Wasith, kata: نجس) kata lain dalam bahasa arab...

Jual Beli Amanah

1. Pengertian Amanah (jual beli amanah) Secara bahasa, amanah artinya ithmi`nan (tenang) dan tidak takut. Terkadang kata amanah juga...

Kitab Fikih dalam Mazhab Hambali

Dalam Mazhab Hambali, kitab-kitab rujukan fikih tidak terklasifikasi menjadi beberapa kelompok, sebagaimana dalam Mazhab Hanafi dan Maliki....

Kitab Fikih dalam Mazhab Hanafi

Para ulama Hanafiyah menetapkan tingkatan kitab dalam Mazhab Hanafi menjadi tiga tingkatan. Pertama: Masail ushul (permasalahan pokok)...

Cara Membersihkan Najis

Pada dasarnya, membersihkan najis tidak membutuhkan amal tertentu. Artinya, benda suci yang terkena najis akan menjadi suci kembali, selama...

Kitab Fikih dalam Mazhab Maliki

Kitab Fikih dalam Mazhab Maliki Dalam Mazhab Maliki, kitab fikih tidak dikelompokkan berdasarkan riwayat, sebagaimana dalam Mazhab Hanafi....

Kitab Fikih dalam Mazhab Syafi’i

Kitab Fikih dalam Mazhab Syafi’i Dalam Mazhab Syafi’i, kitab-kitab rujukan tidak terbagi sebagaimana pada mazhab-mazhab lain....