Yufidia.com

Category: Kisah Sahabat

Abu Hurairah Pribadi yang Mengagumkan

Musuh-musuh Islam selalu mengintai dan mencari kelengahan kaum muslimin, kemudian melemparkan syubhat-syubhat untuk membuat keraguan atas kebenaran Islam. Mereka berusaha mengaburkan sejarah emas generasi sahabat, dengan mencoba mencela dan melecehkannya, khususnya para perawi…

Kisah Sahabat Nabi ﷺ : Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه‎

Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه‎ Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani an-Najjar. Adapun kun-yahnya maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Anshar. Siapa di antara…

Sahabat Nabi Muhammad sebagai Rujukan Manhaj dalam Islam

Sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhum sebagai rujukan dalam memahami Islam “Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (setan dan sesembahan selain Allah) yaitu dengan tidak menyembahnya serta kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; karena itu…

Ibnu Mas’ud

Ibnu Mas’ud Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil Al-Hudzali. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau sering dinisbahkan kepada ibunya, karena ayahnya mati di zaman jahiliah, sementara ibunya masih mendapati Islam…

Ibnu Abbas

Ibnu Abbas Beliau adalah putra paman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam; dilahirkan tiga tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau selalu menyertai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau termasuk sepupu Nabi shallallahu…

Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib Beliau adalah putra paman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sekaligus suami putri beliau, Fatimah radhiallahu ‘anha. Ali termasuk kerabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang pertama masuk Islam. Kunyah…