Tanda Akhlak Mulia

Yusuf bin Asbath rahimahullah berkata:

Tanda akhlak mulia itu ada 10 perkara:

  1. Jarang berselisih.
  2. Baik dalam bersikap adil.
  3. Meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain.
  4. Berusaha memeperbaiki keburukan-keburukan yang nampak.
  5. Mencarikan udzur bagi orang yang salah.
  6. Bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan.
  7. Introspeksi dengan mencela diri sendiri yang juga penuh kekurangan.
  8. Hanya sibuk mengurus aib-aib sendiri tanpa mengurusi aib orang lain.
  9. Wajah yang ceria.
  10. Lembut perkataannya

www.yufidia.com

Poster Tanda Akhlak Mulia

Video Tanda Akhlak Mulia

www.yufidia.com

Flashdisk Video Belajar Iqro Belajar Membaca Al-Quran

KLIK GAMBAR UNTUK MEMBELI FLASHDISK VIDEO BELAJAR IQRO, ATAU HUBUNGI: +62813 26 3333 28