Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Beliau bernama: Muhammad bin Abu Bakr bin Ayub ad-Dimasyqi Di tempat beliau ada madrasah yg didirikan imam Ibnul Jauzi. Selanjutnya madrasah itu disebut al-Jauziyah. Ayah beliau, Abu Bakr bin Ayub…