‘Arsy, Kursi, Syafaat, dan Ru’yatullah Yaumal Qiyamah Termasuk perkara aqidah yang wajib diimani setiap muslim adalah sbb: 22- الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط…