Tata Cara Wudhu Sebelum shalat kita wajib berwudhu, tanpa berwudhu shalat kita tidak sah. Dalil Disyariatkan wudhu Dalil disyariatkan wudhu ada dalam Alquran, As Sunnah dan Ijma’. Dalam Alquran, di surat Al Maa’idah:…