Ibnu Abbas Beliau adalah putra paman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam; dilahirkan tiga tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau selalu menyertai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau termasuk sepupu Nabi shallallahu…