Ada orang yang menggunjing di majelis Abdullah bin Mubarok. Beliau tegur orang tersebut dengan mengatakan,  إن أردتم أن تغتابوا اغتابوا أبويكم لئلا يرد أجر عملكم إلى الأجنبي بل إليهما “Jika kalian ingin menggunjing…