Al-Multazam Al-Multazam merupakan daerah antara rukun hajar aswad dan pintu ka`bah. Mujahid mengatakan: “Daerah antara rukun (hajar aswad) dengan pintu ka`bah dinamakan multazam. Tidaklah seorang hamba di tempat itu, kemudian berdo`a kepada Allah…