Tanda Akhlak Mulia Yusuf bin Asbath rahimahullah berkata: Tanda akhlak mulia itu ada 10 perkara: Jarang berselisih. Baik dalam bersikap adil. Meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Berusaha memeperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Mencarikan…