Pertama, rumah milik raja. Di dalamnya terdapat harta benda, perbendaharaan, dan perhiasan. Kedua, rumah milik hamba. Di dalamnya terdapat harta benda, perbendaharaan, dan perhiasan milik si hamba, yang tentunya tidak sama dengan milik…