Search
Sunday 26 June 2022
  • :
  • :

Cara Menulis Nama Ibnul Qoyyim

Cara Menulis Nama Ibnul Qoyyim

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah

Beliau bernama: Muhammad bin Abu Bakr bin Ayub ad-Dimasyqi
Di tempat beliau ada madrasah yg didirikan imam Ibnul Jauzi. Selanjutnya madrasah itu disebut al-Jauziyah.

Ayah beliau, Abu Bakr bin Ayub adalah pengurus (Qoyyim) madrasah itu.
Sehingga beliau sering dikenal: Putra Pengurus Madrasah al-Jauziyah.
Ditulis arab: Ibnu Qoyyimil Jauziyah (Ibnu Qoyyim al-Jauziyah)

Jika al-Jauziyah-nya dibuang, jadinya: Ibnul Qoyim.
al-qoyim = sang pengurus. Menggunakan alif lam ‘ahdiyah. Ditulis Ibnul Qoyim.