Search
Saturday 21 October 2017
  • :
  • :

Category: Kisah

ibn-al-qayyim-calligraphy

Cara Menulis Nama Ibnul Qoyyim

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Beliau bernama: Muhammad bin Abu Bakr bin Ayub ad-Dimasyqi Di tempat beliau ada madrasah yg didirikan imam Ibnul...

Sahabat Nabi Muhammad sebagai Rujukan Manhaj dalam Islam

Sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhum sebagai rujukan dalam memahami Islam “Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (setan dan sesembahan...

ekonomi-islam

Perekonomian Bangsa Arab Pra-Islam

Ditinjau dari tempat tinggalnya, orang Arab terbagi dalam dua wilayah, yaitu Arab badui (kampung) dan hadhari (perkotaan). Dari sini,...

utsaimin

Biografi Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin

Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Nasabnya Beliau adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Saleh Al-Utsamin, Al-Wuhaibi, At-Tamimi. Selanjutnya...

syaban-bulan-islam

Bulan Sya’ban

Asal penamaan Bulan Sya’ban Nama “Sya’ban” diambil dari kata “Sya’bun” yang artinya...

biografi-imam-alhumaidi

Biografi Imam Al-Humaidi (wafat tahun 219 H)

Imam Al-Humaidi (wafat tahun 219 H) Beliau adalah Abu Bakar, Abdullah bin Zubair bin Isa bin Usamah Al-Qurasyi Al-Asadi Al-Humaidi...

rajab

Rajab

Asal penamaan Bulan Rajab Dinamakan bulan Rajab, dari kata Rajjaba – yurajjibu, yang artinya ‘mengagungkan’. Bulan ini...

biografi-almadini

Biografi Ali Al-Madini (161–234 H)

Ali Al-Madini (161–234 H) Beliau adalah Ali bin Abdillah bin Ja’far bin Najih As-Sa’di Al-Madini. Kun-yah beliau adalah...

kiswah ka'bah

Kiswah

Secara bahasa kiswah artinya pakaian. Selanjutnya kata ini sering digunakan untuk menyebut kain yang menutupi ka`bah. Manusia sejak zaman...

biografi-ulama

Abdurrahman bin Mahdi (135 – 198 H)

Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan Al-Anbari Al-Luklu’i Al-Hafizh Al-Kabir Imamul Ilmi, Asy-Syahir. Kun-yah beliau adalah...

biografi-ulama3

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (131–189 H)

Beliau adalah Muhammad bin Hasan bin Farqad, dilahirkan di daerah Wasith, tahun 132 H, dan besar di Kufah. Perjalanan Menuntut Ilmu Beliau...

biografi-ulama4

Imam Rabi`ah Ar-Ra`yi

Imam Rabi`ah Ar-Ra`yi (wafat tahun 136 H) Beliau adalah Rabi’ah bin Farukh At-Taimi, Abu Utsman Al-Madani. Beliau seorang ulama...

rabiuts-tsani

Rabi’uts Tsani dan Jumadain

Rabi’uts Tsani Tidak terdapat amalan khusus pada bulan Rabi’uts Tsani, selain hanya amal yang rutin dikerjakan setiap bulan,...

Biografi Ibnu Taimiyyah

Biografi Ibnu Taimiyyah

Nasab Beliau Ibnu Taimiyyah Beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al...

Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali Imam Al Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf....

ibn-taimiyah

Ibnu Taimiyyah

Nasab Ibnu Taimiyyah Beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr...